ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اتوبار شریعتی | باربری شریعتی | شبانه روزی

باربری شریعتی , اتوبار شریعتی

در راستای ارتقاء کیفی و کمی خدمات بندری شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران از محل صندوق ذخیره ارزی اقدام به تجهیز ترمینال نموده و با خرید دو دستگاه جرثقیل گات والد صد تنی ، چهار دستگاه ریچ استاکر کالمار 45 تنی ، و ده دستگاه ترمینال تراکتور توانست ظرفیت عملیاتی بندر را به 150000 TEU در سال برساند. ارائه خدمات مناسب به خطوط کشتیرانی و صاحبان کالا در ترمینال کانتینری بندر خرمشهر سببئ گردیده که علاوه بر کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران 5 خط کشتیرانی دیگر نیز دایر شده است. که هم اکنون بجز کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تعداد 2 خط کشتیرانی دارای سرویس منظم به این بندر هستند و بندر خرمشهر توانسته امسال نیز برای سومین سال متوالی دومین بندر کانتینری ایران بوده و تعداد 25 شرکت کشتیرانی صاحب کانتینر هم اکنون در ترمینال کانتینر بندر خرمشهر فعال می باشند. در فصل پایانی و با توجه به آنچه در فصول قبلی ارائه شد و نظر به آمار و نتایج حاصله از تحلیل تحقیقات میدانی و کتابخانه ای و سئوالات پرسشنامه ، جمع بندی و ارائه نتایج را به دو بخش مهم و اساسی نقش سردخانه ها در ترمینال کانتینری و نقش مدیریت کیفیت فراگیر در ارائه هر چه بهتر خدمات در ترمینال کانتینری تقسیم می کنیم که در بخش مدیریت ابتدا به مسئله کیفیت مدیریت و مفهوم TQM به طور عام پرداخته و سپس به بحث در مورد جایگاه آن در ترمینال کانتینری بندر خرمشهر می پردازیم . صادرات و واردات میوه و تره بار باید ها و نباید ها در صادرات و واردات میوه و تره بار کشورهای در حال توسعه برای اینکه روزی تبدیل به کشوری قدرتمند و توسعه یافته شوند ، چاره ای جز این ندارند که تمام سعی و تلاش خود را بر مبنای استفاده از همه ی ظرفیت های گوناگون موجود اقتصادی به کار بندند تا سر انجام موقعیت خود را هر روز بهبود بخشیده و به افوق هایی که در چشم انداز آینده شان وجود  دارد ، نزدیک تر شوند.

باربری شریعتی

اتوبار شریعتی