ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اتوبار شریعتی | باربری شریعتی | اثاث کشی بدون دغدغه

باربری شریعتی , اتوبار شریعتی

یعنی حتی بدون وجود منابع نفتی و پتروشیمی و با بهره گیری از ترانزیت کالاها به یک استان توسعه یافته تبدیل شود. در مصاحبه ای که با مدیر کل بنادرو دریانوردی استان خوزستان بعمل آمد بیان داشت بنادر استان به رغم برخورداری از مزایای رقابتی در هزینه ، سرعت و امنیت نسبت به سایر بنادر کشو.ر  به علت نبود خطوط فعال کشتیرانی کانتینری ،نتوانسته در سال های گذشته از این مزایا در جذب بیشتر کالا بهره برداری کند. از طرفی تخصصی سازی بنادر کشور و تمرکز عملیات کانتینری در بندر شهید رجایی و کالا های فله در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) باعث شده که صادرات و واردات کالاها که روز به روز به سمت کانتینریزاسیون حرکت می کند که از طریق بندر شهید رجایی صورت می گیرد عدم توسعه و توانمندی بخش حمل و نقل ریلی و جاده ای در پسکرانه بنادر استان کمبود خطوط فعال کشتیرانی بین المللی از جمله خطوط کانتینری و همچنین عدم شناخت دقیق تجار و صاحبان کالا از بنادر استان باعث شده که این بنادر به جایگاه واقعی خود در حمل و نقل دریایی دست پیدا نکنند. مدیر کل بنادر و دریانوردی خوزستان مهمترین اهرم ها در ارتقای جایگاه بنادر استان را همکاری و تعامل سایر دستگاههای همکار از جمله گمرک ، بازرگانی و استانداری دانست و اضافه نمود این همکاری باید به نحوی باشد که با فراهم کردن شرایط قانونی ، اداری و زیر ساختی مناسب استان بتوان شرایط و زمینه مناسب حضور صاحبان کالا و سایر ذی نفعان بندری و دریایی را فراهم کرد. فلذا به منظور تقویت جایگاه بنادر در حمل و نقل دریایی کشور سعی شده با بهره گیری از تحولات صورت گرفته در اقتصاد کلان از جمله هدف مند سازی و آزاد سازی قیمت حامل های انرژی و تاثیر این شرایط به تغییر جریان حمل و نقل کالا در کشور اهمیت بنادر استان در اقتصاد کشور نشان داده شود همچنین به منظور بهره گیری از بازارهای ترانزیتی کشور همسایه از جمله عراق تلاش شده است تا با فراهم ساختن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری ، زمینه جذب بیشتر فراهم شود

باربری شریعتی

اتوبار شریعتی