به گزارش خبرنگار جنایی رکنا، اوایل هفته گذشته دختر جوانی با دست و پاهای زخمی پای در دادسرای امور جنایی تهران گذاشت و از ماجرای ربوده شدنش از سوی مرد جوانی پرده برداشت. دختر جوان در اظهاراتش به بازپرس جنایی گفت: 3 روز قبل در خیابان مرد جوانی که در فضای مجازی اینستاگرام آشنا شده بودم را دیدم و چون به او اعتماد داشتم سوار بر خودرویش شدم و در مسیر سرگرم صحبت بودیم که ناگهان مرد جوان مسیرش را تغییر داد و با تهدید چاقو مرا به یک خانه برد. وی افزود: هر چه التماس کردم بی فایده بود و مرد جوان در مدت 3 روز مرا مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار داد تا اینکه در روز سوم وقتی مرد جوان خواب بود توانستم در خانه را باز کنم و از اسارتگاهش فرار کنم. همین کافی بود تا تیمی از ماموران پلیس آگاهی تهران برای دستگیری مرد جوان وارد عمل شدند و دختر جوان نیز برای بررسی های بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد. تجسس های پلیسی ادامه داشت تا اینکه مرد جوان در مخفیگاهش دستگیر شد و زمانیکه ماموران را پیش روی خود دید شوکه شد و ادعای بیگناهی کرد. تحقیقات در این پرونده ادامه داشت تا اینکه ماموران پی بردند ادعاهای دختر جوان دروغ بوده و برای ردگم کنی این سناریو را طراحی کرده است. مهشید وقتی در برابر مدارک پلیسی و پزشکی قانونی قرار گرفت به ناچار لب به سخن باز کرد و گفت: روزی که از خانه خارج شدم با توجه به شناختی که از مرد جوان داشتم به خانه‌اش رفتم و در این 3 روز هیچ یک از اعضای خانواده ام از من اطلاعی نداشتند تا اینکه حوصله‌ام سر رفت و تصمیم گرفتم به خانه بازگردم. دختر جوان ادامه داد: چون نمی خواستم خانواده ام به خاطر فرار از خانه نگاهشان به من تغییر کند با چاقو اقدام به خود زنی در دست و پاهایم کردم و فکر نمی کردم این سناریوی ساختگی فاش شود تا اینکه مرد جوان دستگیر شد و ادعاهای مرا دروغ اعلام کرد و پزشکی قانونی نیز محل زخم ها را خودزنی اعلام کرد و من به ناچار لب به اعتراف گشودم.

بنا بر این گزارش، تحقیقات در این پرونده ادامه دارد

منبع

اتوبار شریعتی

باربری شریعتی