باربری شریعتی

اتوبار شریعتی
باربری شریعتی
Image
باربری شریعتی
اتوبار شریعتی
باربری شریعتی
اتوبار شریعتی
باربری شریعتی

اتوبار شریعتی | منظم دقیق سریع

اتوبار شریعتی | منظم دقیق سریع          

باربری شریعتی :امور مربوط در بسته بندی در باربری و اتوبار ما به صورت مرحله‌ای و به صورت منظم انجام می شود که این امر باعث می‌شود لباس یک بسته بندی به صورت منظم و دقیق در تایم مشخص شده به اتمام برسداتوبار شریعتی  مراحل انجام کار به شرح ذیل می باشد ابتدا مشتریان یا خانواده‌هایی که قصد جابجایی را دارند و اتوبار ما تماس می گیرند و بعد از هماهنگی‌های لازم بین متخصصین و با بهره گیری از مشاورین رایگانی که در اختیار شما قرار داده می شود در زمانی مشخص بعد از مشاوره و اقدامات اولیه به اتوبار مراجعه نموده و با عقد قرارداد مراحل کاری و همچنین تعیین بیمه نامه برای وسایلی که قرار است بیمه شود باربری شریعتی مرحله اجرایی پروژه شروع می شود متخصصین و کارکنانی که قرار است شما را در این پروژه یاری دهند از محل و مقصد با توجه به نوع وسایل و زمان حجم کالایی که قرار است بسته بندی شود بازدید نموده و برای این حمل و نقل سرویس‌های مناسب تعیین میگردد البته نوع ماشین و مسافت نیز در نرخ و برآورد هزینه ها تاثیر بسیاری دارد و همچنین مسافتی که قرار است پیموده شود اتوبار شریعتی در روز بارانی یا در روز آفتابی می باشد متخصصین و کارگران وارد مرحله اجرا شده بدین گونه که ابتدا لیستی از تصاویری که قرار است

11 Copy

اتوبار شریعتی : بسته بندی شود به صورت چارت کاری و نحوه بسته بندی از روی همین چارچوب کاری مشخص می‌شود سپس با تقسیم کار بین نیروهای کارآمد و روند انجام کار سرعت بخشیده تا رضایت کامل مشتریان همراه با یک لبخند رضایت مندانه و سایر در زمان مشخص شده به حمل و بار چین و سپس به مقصد ارسال شود باربری شریعتی